/ / بلاگ
باربری شرق تهران

خدمات کامل اسباب کشی برای کسانی است که سرشان بیش از حد شلوغ است وبرای اینکه لوازم خورا بسته بندی و جابجا کنند وقت ندارند.این خدمات برای کسانی که باید باهواپیما نقل مکان کنند هم خیلی خوب است،مثلا، به دلیل جابجایی شغلی،یارفتن به یک جای دور و یا به سادگی چون در انجام اسباب کشی تنبل است از این خدمات استفاده میکند.شما می توانیدباخیال راحت قدم بزنید چون شرکت خدماتی همه ی کارهای مربوط به اسباب کشی را انجام میدهد.واقعی بنظر نمیرسد،امامی توانید روی زمین بنشینیدو همانطور که وسایل سنگین راجابجا میکنند انهارا تماشا کنید.در همین حال،تصور کنید که درحالی که چای سرد می نوشید لوازم منزلتان از خانه ی فعلی ناپدید میشوند و درخانه ی جدید ظاهر میشوند.شعبده بازي!وحالا به این فکر کنید که چرا همه ی مردم خواستار خدمات کامل نیستند؟خب،چون خدمات کامل اسباب کشی هزینه ی زیادی دارد.
بهرحال،به همان اندازه که هزینه کرده اید خدمات دریافت میکنید.شرکت های خدمات حمل ونقل، لوازمتان را بسته بندی می کنند،آن هارادر کامیون میگذارند،راننده کامیون را به مقصد میرساند، لوازم را درمقصد پیاده می کنند،و حتی لوازمی که باید برای اسباب کشی ازهم جدا میشد را سرهم بندی میکنند.کاری که شما باید بکنید این است که جعبه ها را در خانه جدید باز کنید.
هزینه ی اسباب کشی برای راه دور چقدر است؟

برای اینکه بدانید تاچه حد می توانید از خدماتباربری شرق تهران استفاده کنید به شما ایده های مختلفی خواهیم داد. این یک قیمت دادن ملموس بود و به این معنی است که شرکت بیشتر از این هزینه ای از شما نمیخواهد،امااگر بخواهید لوازم کمتری جابجا کنید ( برآورد هزینه های اسباب کشی براساس وزن است)،من می توانم هزینه ی کمتری برایتان براورد کنم.شرکت های دیگرقیمت های نامربوط به شما ارائه می دهندکه ممکن است درپایان اسباب کشی هزینه ای بیش از انچه توافق کرده ایداز شما بخواهند.اگر از من بپرسید،تقریبا 8000 دلار مبلغی است که باید بپردازید،ومن ازاینکه این مبلغ بعداز اسباب کشی افزایش یابد متنفرم.اگر این مقدار بیش از حد برای شمازیاد است دلسرد نشوید،ما راه حلی پیدا کرده ایم که کارتان اسان تر می شود.گزینه های دیگری برای جابجایی محلی(درون شهری)یا راه دور وجود دارد که مالیات کمتری را شامل میشود،بدون آنکه نرخ مالیات بعد از جابجایی افزایش یابد،وبدون اینکه مجبور شوید برای هزارمایل مسافت اجاره نامه ی سنگینی بنویسید.در حقیقت می توانیداز یک کانتینر ذخیره سازی قابل حمل ییا یک تریلر استفاده کنید و سپس چند کارگر رابرای انجام عملیات سنگین استخدام کنید. در ادامه مطلب بخوانید که چگونه می توانید خدمات حمل ونقل کامل مد نظرتان را پیداکنید.
برآوردزمان دقیق سرویس کامل
ممکن است متوجه نشوید که چقدر وقت صرف برنامه ریزی و اجرای برنامه ی اسباب کشی کرده اید.جابجایی زمان درلحظه ی اخر می تواند توافق را پیچیده و دشوار کند،ما شاهد بیش از 100،000 اسباب کشی بوده ایم،بنابراین میتوانیم باتوجه به مقصدتان زمان دقیق و مناسبی را برای اسباب کشی براورد کنیم و یکی از چیزهایی که به ان معتقدیم این است که زمان شما ارزشمند است.
بنابراین،به شما کمک میکنیم که زمان مناسب را تعیین کنید تا هزینه ی دقیق براورد شود و در پایان اسباب کشی هزینه ی اضافه پرداخت نکنید.
براورد کلی زمان
بر اساس 1100 مایل اسباب کشی از خانه 3 خوابه.
51 ساعت.
قیمت دادن و برنامه ریزی زمانی
48 ساعت.
چند روز طول میکشید تا یک قرارداد برای خدمات کامل جابجایی ببندید چون مجبورید قرار ملاقات را تنظیم کنید و سپس یک و نیم ساعت معطل بمانید تا براورد قیمت و زمان را دریافت کنید.
زمان بسته بندی
2 – 3 ساعت
همه ی کاری که باید انجام دهید تصمیم گیری در مورد زمان و روز شروع بسته بندی لوازم منزل است.سپس غیراز ملزوماتی که نمیخواهید منتقل کنید،بقیه ی لوازم بسته بندی خواهند شد.این زمان براساس بسته بندی لوازم یک خانه 3 خوابه،براورد شده.
زمان بارگیری و تخلیه
1 ساعت
بجزلوازمی که در ماشینتان میگذارید،لازم نیست که به بقیه لوازم دست بزنید.کارکنان ما وارد عمل خواهند شد، همه چیز را حمل میکنند،بار کامیون میکنندو برای نشستن شما جایی درنظر گرفته میشود تا بتوانید لوازمتان رامراقبت کنید.حتی ممکن است برای شما نیمکت خالی کنند تا بنشینید(حداقل این چیزی است که هنر بورس به ما آموخته است).

تطابق عالی
کسی که مقدار زیادی پول اضافی دارد و نمی تواندیک اسباب کشی سخت را بطور مناسب مدیریت کند میتواند از خدمات کامل حمل ونقل استفاده کند.گزینه های شما برای استخدام یک شرکت حمل ونقل باید براساس نوع جابجایی که انجام میدهید انتخاب شود:

جابجایی های خارج از کشور(بین ایالتی):به نظر می رسد که برای این جابجایی در حال اسباب کشی در خطوط دولت هستید.شرکت های حمل و نقل مجوز رسمی فدرال را از FMCSA و DOT دریافت می کنند تا به طور قانونی این کار را انجام دهند.خطوط ون ملی درکسب و کار برای این نوع جابجایی هابسیار مشهور و پراوازه است.

آنها برای حمل ونقل در مسافت های دور استفاده میشوند و معمولا لوازم چند مشتری مختلف را در کامیون بار میزنندوباهم حمل می کنند.همچنین تقریبا در همه جاانبار های مخصوص به خودرا دارند،بنابراین می توانند لوازم شما را برایتان درانبارها نگه دارند واینگونه از پرداخت هزینه ی اضافی که ممکن است متقبل شوید جلوگیری شود.این شرکت ها تجربه زیادی دارندو بسیاری از آنها به مدت 60 به این تجارت مشغول هستند.شرکت های کوچکتر حمل ونقل که دارای مجوز حمل ونقل های بین ایالتی هستند باهم رقابت میکنند. قیمت خدمات این شرکت ها معمولا پایین است اما در این زمینه کم تجربه هستند یا تجربه ای ندارند.قبل از اسباب کشی باید مراقب باشید و اطمینان حاصل کنید که این شرکت ها قابل اعتماد وقانونی باشند.

جابجایی های داخل کشور (درون ایالتی):به نظر می رسد که برای این جابجایی درحال اسباب کشی در کشورخودتان هستید.هرکشوری برای شرکت های حمل ونقل مقررات و قوانین خاص خودرا دارد.بعضی از انها به مجوز های خاصی نیاز دارند و بعضی از آنهانیازی ندارند.اطمینان حاصل کنید که تحقیقات خود را برای پیدا کردن یک شرکت حمل ونقل خوب که قانونی عمل میکندبه خوبی انجام میدهید.شما باید با انجمن حمل ونقل کشورتان هماهنگ کنید و بخواهید که لیستی از شرکت های حمل ونقل قانونی رادراختیارتان قراردهند. این نوع جابجایی ها را بیشتر شرکت های مستقل حمل و نقل محلی که با خطوط ون ارتباط ندارند، مدیریت می کنند.در حالی که این شرکتهای باربری شرق تهران از خطوط ون کوچکترهستند،می توانند یک سنت طولانی از سرویس حمل ونقل عالی را برای جابجایی مشتریان(در داخل کشور)ارائه دهند.بسیاری ازکارکنان ما به خانواده های خوب و قابل اعتمادی تعلق دارند و مطمئنا کار خوبی به شما ارائه میکنند.

برنامه ریزی
برنامه ریزی یکی از خدمات کامل جابجایی است که بسته به نوع جابجایی معمولا نیاز به تحقیق و هماهنگی بیشتری از D.I.Y. یا Hybrid ™ دارد. فقط باید یک شرکت باربری شرق تهران را برای انجام همه کارها جستجو کنید،بنابراین مجبور نیستید برنامه ها را هماهنگ کنید یا برای بسته بندی لوازم شخصی برنامه ریزی کنید.اما بایداطمینان حاصل کنید که در حال استخدام عوامل معتبر و حرفه ای هستید (در غیر این صورت همه چیز می تواند به شدت اشتباه باشد.) بنابراین،کلاه کارآگاه خصوصی خودرا باید دراین مرحله استفاده کنید:
تاریخ اسباب کشی را انتخاب کنید
یک تاریخ تقریبی برای زمانی که باید خانه را تخلیه کنید،تعیین کنید. البته،انجام برخی از برنامه ریزی هابه در دسترس بودن کارگرانی که استخدام میکنید بستگی دارد. اکثرشرکت های خدمات کامل حمل ونقل از شما میخواهند که حداقل چهار تا شش هفته قبل از اسباب کشی به انهااطلاع دهید.و اگر بخواهید برخی از لوازم راخودتان حمل کنیدیابخواهید برخی از لوازم راخودتان بسته بندی کنید های سبک تر خود را انجام دهید.بنابراین،اگر بتوانید،زمان و انعطاف پذیری خود را به دست آورید.پس بهتر است فرصت را از دست ندهید ودر اسرع وقت برنامه ریزی خود را شروع کنید.

کارهای خانه را انجام بده
از آنجا که صنعت حمل ونقل درمعرض کلاه برداری و تقلب و طالب سود انی است،شما نیاز دارید که درمورد شرکت حمل ونقل مورد نظرتان به خوبی تحقیق کنید.باجستجو در گوگل شروع کنید.تجربه و شهرت شرکت را در نظر بگیرید.کارکنان قدیمی تر،مثل دو مرد و یک کامیون،در صورتی که شما روز بعد از حمل ونقل شکایتی داشته باشید به شما رسیدگی میکنند.برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.شرکت حمل ونقل را بازدید وبررسی کنید تامطمئن شوید که آنها طبق قوانین عمل میکنند مثلا جزوه اطلاعات مورد نیاز از اداره ایمنی حمل و نقل فدرال ایالات متحده (FMCSA) را به اشتراک میگذارند و از وزارت حمل و نقل ایالات متحده پیروی می کنند.حتی می توانید تحقیقات خودرا باشدت بیشتری انجام دهید و در FMCSA شکایت هایی که از هر شرکت انجام شده را بررسی کنید.

تحقیقات میدانی انجام دهید.
شرکت های مشهور حمل ونقل، مانند باربری شرق تهران ،خانه ی شمارا بصورت رایگان ارزیابی میکند.این شرکتها در شروع فرایند حمل ونقل با شما یک قرارداد میبندند.زمان زیادی طول می کشد تااین شرکت هابتوانند به کار شما رسیدگی کنند به خصوص درفصل بهار و زمستان که اوج اسباب کشی و جابجایی است. پس فقط به یک ایمیل که به انها ارسال میکنید بسنده نکنید و پیگیر شوید تا در زمان مناسب بکارتان رسیدگی شود.بسیاری از شرکتها از طریق وبسایت خودنیز سفارش میگیرند اما ممکن است بعضی وقتها پاسخی از طرف انها دریافت نکنید.بهترین کار این است که تماس بگیرید و با فردی صحبت کنید که بتواند برای رسیدگی به کارتان برنامه ریزی کند.از 3 تا 4 شرکت حمل ونقل قیمت بگیرید و باهم مقایسه کنید،به این ترتیب شمااطلاعاتی داریدکه می توانید بااستفاده از انها شرکت مناسب را انتخاب کنید و با ان قرارداد ببندید.

قیمت هارا مقایسه کنید
این می تواندحیله گرانه باشد.البته ممکن اسب پایینترین قیمت برای شما جذاب تر باشد.اما چون قیمت ان پایین است لزوما بهترین انتخاب نیست. برای شروع،بایدویژگی های مختلف شرکت باربری شرق تهران را در نظر بگیرید.آیا کاررا حرفه ای انجام میدهند؟آیا کارخودرا قانونی انجام میدهند؟آیادر حفظ لوازمتان کوشش میکنند و انهارا سالم نگه میدارند؟دوم،باید توجه کنید که آیا قیمت ها ملموس یاغیرقابل قبول است.شرکت هایی ک قیمت غیرقابل قبولی ارائه میدهند ممکن است وقت بسیار بیشتری برای انجام کارها بگذارند.شما مقدار کالاهای خود را می دانید و چندین بار در اطراف خانه قدم زده اید-و به تنهایی میتوانید رقم رابراورد کنید.فکر می کنید همه وزن آنها چقدر است؟چه کسی به شما ایده های خوبی برای حمل ونقل لوازمتان میدهد؟ وقتی میخواهید شرکت حمل ونقل را انتخاب کنید به همه ی این موارد توجه کنید.

یک کارگر انتخاب کنید
شما میزان حرفه ای بودن و قیمت های هر شرکت را در نظر گرفته اید،حالا باید نیازهای خودرا براورده کنید(شمابه یک کارگر احتیاج داریدکه لوازم را بسته بندی کند،روی کامیون باربزند،از کامیون تخلیه کند یا در انبار ذخیره کند یاحتی ماشین داشته باشد و حمل ونقل را برعهده بگیرد) حالا بایدخودتان تصمیم بگیرید و یک کارگر خوب انتخاب کنید.

تصمیم بگیرید که چه کاری میخواهید انجام دهید
برخی ازشرکت های حمل ونقل درصورتی که برخی لوازم را خودتان بسته بندی کنید یا وزن لوازم پایین باشد قیمت خدمات راپایین میاورند. بنابراین،بایداتاق های خانه را بررسی کنید و همه ی موارد را زیرنظر بگیرید.فکر کنید که ایا واقعا به یک وسیله نیاز دارید؟اگر نه، پس آن را اهدا کنید،میتوانید ان وسیله را به یکی از اعضای خانواده یا دوستان خود بدهید،یا در سایت هایی مثل eBay بفروشید. همچنین می توانید لوازم قدیمی و اضافی خودرا در گاراژ بفروشید.به من اعتماد کنید،پاک سازی خانه از لوازم اضافی قبل از اسباب کشی میتواند قبل از حرکت می تواند کارتان را راحتتر کند.هنگامی که وسایل شما کم شود و بدانید که دقیقا چه لوازمی را باید به خانه ی جدید منتقل کنید،می توانید تصمیم بگیرید که میتوانید برخی لوازم راخودتان بسته بندی کنید یانه.می توانید لوازم سبکتر مثل ملافه و بالش،پرده ها و اسباب بازی ها را بسته بندی کنید.بسته بندی لوازم سنگین تر و ظریف تر را به حرفه ای ها بسپارید.

نکات
تسویه حساب نکنید وقبل از هرچیزی هزینه هارا درخانه براورد کنید.
برخی ازشرکت های حمل ونقل که خدمات کامل ارائه می دهند پیشنهاد میدهند که فرم آنلاین پر کنید یا فقط درباره لوازمی که قصد داریدبه خانه ی جدیدتان ببرید صحبت کنید.آنهاقیمت دقیق را براساس برایند شما تخمین میزنند.به طور کلی این یک پرچم قرمز است.از آنجاییکه قیمت کامل خدمات به وزن لوازمتان بستگی دارد،شما میخواهید کسی که برای تخمین قیمت به منزل میاید قیمت کمتری را براوردکند توجه داشته باشید که براورد قیمت از هر روش دیگری ممکن است نتیجه بهتری داشته باشد ( قیمت پایین تر باشد).اگر این براورد نامربوط باشد (و در این موارد، معمولا اتفاق میافتد)از اینکه در پایان اسباب کشی چقدر بیشتر از مقدار توافق باید پول بپردازید شگفت زده خواهید شد.با این حال،برخی خدمات جدید جذاب وجود دارد که به شما امکان می دهد باکارکنان شرکت تماس ویدیویی برقرار کنید تا فهرست اموال خودرا به راحتی به انها بدهید.دیگران الگوریتم های بسیار هوشمند دارند،امااین به شما بستگی دارد که فهرست مناسبی از کالاهاداشته باشید.اگروظایف خودرا به خوبی انجام دهیدمی توانید این مسیر را به اسانی طی کنید-فقط مطمئن شوید که این برآوردقیمت مناسب است.

به یاد داشته باشید که شرکت های حمل ونقل فقط پول نقد میخواهند.
اگر شرکت های حرفه ای حمل ونقل فقط پول نقد میخواهند و دیگر روش های پرداخت را قبول نمیکنند برای این است که به بعضی موارد مثل،چک های بانکی،حواله های پولی و کارت اعتباری نمیتوانند اعتماد کنند و فقط پول نقد را قبول میکنند.انها شما را راهنمایی میکنند تا یک ضامن معتبر ببرید و تا زمانی که بتوانید تسویه حساب کنید گرویی یا ضامن نزد انها بماند. بهتر است بکار خود برسید و یکجا نایستید.

شرکتهای حمل ونقل ازشما درخواست پرداخت بیعانه نمیکنند.
قبل از اینکه همه ی کارها مثل بسته بندی،حمل ونقل و تخلیه انجام نشود،هیچ مبادله ی پولی نباید صورت بگیرد.
باصاحب خانه یا شرکت بیمه تماس بگیرید.

گاهی اوقات بیمه نامه ها به شما امکان می دهد که یک ماده یا بند مناسب پیدا کنید، یک بیمه نامه ی اضافی که می تواند حمل و نقل را برایتان ارزان تر و آسان تر کند و موجب شود که شرکت حمل ونقل محافظت بیشتری از لوازمتان بکند.
شرکت حمل ونقل باید شما را از برنامه های حفاظتی خود مطلع کنند.
شرکت های قانونی حداقل ارزش گذاری را به شما خواهند گفت،که معمولا براورد قیمت اصلی حمل ونقل شماراکه خیلی ناچیز است شامل خواهد شد.معمولاشما درجریان کامل همه ی مسائل قرار نخواهید گرفت،مگر اینکه ضرر و زیان وجود داشته باشد.طبق قانون،شرکت های حمل و نقل باید احتمالات و هزینه ها را برای حفاظت اضافی به شما اطلاع دهند.
قوانین جامعه ی خودرا در مورد پارک ماشین های بزرگ بررسی کنید.

شرکت های حمل ونقل که خدمات کامل ارائه میدهند با تریلر هایشان می آیند.این تریلر هامی توانند بزرگ باشند و باید در مدت زمان بسته بندی، بارگیری و تخلیه در محل مناسبی پارک شوند.شهرهای مختلف سیاست های مختلفی هم در مورد پارک چنین کامیون های بزرگ دارند.باید انهارا در زمان مقرر در جای مناسبی پارک کنید و اگر نیاز به جابجایی داشت باید مطمئن شوید که میتوانند به اسانی جابجا شوند در این صورت میتوانید انهارا درمحل پارک کنید.شما نمی خواهید زمانی ک پلیس درخیابان است انهارا ببیند چون قبل از اینکه کارتان تمام شود جریمه میشوید(و شما مسئول پرداخت جریمه خواهید شد)
مجوز وشماره بیمه ی شرکت را بگیرید.

به این ترتیب می توانید از طریق کشوری که مجوز را صادرکرده مطمئن شوید که شرکت مشروع و قانونی است.
برای کاهش هزینه هایتان،لوازم را سبکتر بسته بندی کنید.
این دیگر نیازی به توضیح ندارد،چون خودتان یک انسان باهوش هستید و حتما قبلابرای اینکار برنامه ای اماده کرده اید.

برای بسته بندی تلویزیون صفحه تخت خوداماده باشید.
بسیاری از مردم ازاینکه کارکنان شرکت هنگام برداشتن تلوزیون از روی دیوار به صفحه ی تلوزیون اسیب رسانده اند شکایت کرده اند.بنابراین،اگریک تلویزیون صفحه تخت روی دیوار نصب کرده اید،بایدخودتان انرا از روی دیوار برداریدو بسته کنید.اکثر شرکت های حمل ونقل نمی خواهند که مسئولیت اینکار راقبول کنند، بنابراین اینکار را انجام نمی دهند.آنها پیش از شروع کار این مطلب را به شمامی گویند.شما فقط باید آماده باشید که این کار را انجام دهید.بهتر است قبل از برداشتن تلوزیون وجدا کردن ان از تمام اتصالات عکس بگیرید،تا هنگام قرار دادن تلوزیون در محل جدید،برای نصب ان یک راهنما داشته باشید.