شنبه, 14 سپتامبر 2019 / Published in بلاگ
باربری شرق تهران
یکی از بزرگترین دردسر های اسباب کشی،فهمیدن این است که چگونه بایدان همه لباس را درکمد و صندوقتان قرار دهید. البته مسئله ی اصلی این است که چگونه لباس ها را بدون اینکه چروک شوند بسته بندی کرده و به مقصد برسانید،چگونه مطمئن شوید که لباسها تمیز میمانند و چگونه لباس ها را در هنگام